care

They simply lack integrity. It’s better not to promise than to promise and not deliver. tony Thank you, Tony by your message to me! I simply lack integrity. Today I think much of your message. I wanna apologize but It’s not enough and …

Read more →

Mình là một đứa phải nói là “lì”, hoặc là “ì”. Theo ngôn ngữ của dân chuyên Hóa thì mình có mức năng lượng và độ hoạt động kém. Mình nghĩ có thể do mình bị ảnh hưởng một phần từ …

Read more →

Hồ Linh Đàm là cái hồ mát nhất từng thấy luôn. Trước giờ mới ngồi đó hóng gió với 2 người. 2 “hot girl” smug Ngồi ở đó thấy trong lòng bình yên lạ kỳ. Hoặc có thể lý do là người ngồi cùng. Mình thì thấy an yên. Người còn lại thì thấy… buồn ngủ sigh Hic crying

dawn

Một cảnh tượng rất ấn tượng với mình cơ mà mình không thể diễn tả lại được vì trong tay lúc đó chỉ còn cái đt cùi bắp, chụp toàn noise. Thôi thì mọi người hình dung + tưởng tượng ang áng …

Read more →