Why won’t you let me love you

Before we run out of time If love is so strong

Why won’t you take the chance

Before our time has gone

If life is so short, if life is so short

Love is a word that explains how I feel for you

And when you’re in my arms, all my dreams come true

And when you’re not around

You can’t hardly see

These tears that I’m crying now are for you to be with me

Đây là kiểu design yêu thích và cũng là tone ảnh yêu thích của mình :x Bị  ghét nhất là ảnh Flickr toàn không có EXIF để xem, cơ mà thôi cũng được =.= Đoán là dùng fix 35, chắc chắn có retouch cơ mà nhìn vẫn hút hồn :D Instagram Flickr