contract

Tại thời điểm hiện tại hoàn toàn hài lòng với cuộc sống của một freelancer thay vì một contract work. Mình có thể tự do làm những thứ mình thích, tung tẩy với người mình yêu, lang thang với bạn bè và luôn sẵn sàng cho một dự án ngắn ngày nào đó. Tạm thời thế cái đã. Mới có 22 tuổi mà. Nhắc khéo là sắp sang tuổi 23 rồi rolling on the floor

WordPress professional dev nào tình cờ đọc cái này và muốn làm việc cho một công ty ở Newyork thì contact với mình, mình sẽ refer cho bên HR của họ ;)